fbpx
  • 0
  • Geen producten in je winkelmand.

Retourneren

Retourneren

 

14 dagen bedenktijd en gratis retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail via info@artleader.com op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, deze treft u hier, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 5 werkdagen nadat wij uw volledige bestelling retour hebben ontvangen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van Artleader.com.

Retouradres

U stuurt uw bestelling rechtstreeks terug aan de kunstenaar en ontvangt van ons het voor uw bestelling geldende retour adres. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen of het niet deugdelijk verpakken van de goederen, dat afbreuk doet aan de aard, de kenmerken of de werking van de goederen.

Waardevermindering bij beschadiging

Wij verzoeken u uw bestelling terugsturen met originele verpakking indien dat redelijkerwijs mogelijk is. Indien wij uw bestelling beschadigd retour ontvangen, zullen wij de waardevermindering die daardoor is ontstaan verrekenen met de teruggave van het aankoopbedrag.

Uitzondering herroepingsrecht

Producten die speciaal voor u, volgens uw instructies, zijn gemaakt kunt u niet herroepen.